Training Omgaan met cultuurverschillen

In deze training leer je hoe je omgaat met andere culturen binnen je werk. Je leert informele gesprekken te voeren op een professionele manier. Je bent je pas bewust van je eigen cultuur, je gedrag en overtuigingen, op het moment dat je geconfronteerd wordt met een andere cultuur. Dat hoeft geen kwestie te zijn van verschillen tussen mensen uit verschillende landen. Wie in zijn werk te maken krijgt met klanten, collega's, leerlingen, opdrachtgevers met een andere culturele achtergrond, krijgt te maken met veel verschillen tegelijkertijd. De nadruk ligt in deze training op bewustwording.

Workshops

Naast de uitgebreidere training "Omgaan met cultuurverschillen" bied ik ook workshops met dit thema aan. Duur van de workshop is ongeveer 2,5 uur. Workshops zijn zeer geschikt voor groepen vrijwilligers, studenten etc.

Coaching

Na het volgen van een training kan behoefte  aan individuele coaching ontstaan. Samen zullen we bekijken wat de mogelijkheden zijn voor eenmalige coaching of voor een coachingstraject.